عنوان:فازور آی تی
وب‌سایت:https://phasor.ir
پیش فاکتور
تلفن:04432241362
آدرس:ارومیه خیابان امام خیابان طرزی ساختمان چاپکو شرکت فازور
کدپستی:5716783157
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل 0تومان
مبلغ نهایی 0تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب